Lifterbar-Değirmen Astarları

Değirmenlerde ham minerallerin öğütülmesinde astarlamada kullanılmaktadır. Aşınmaya karşı mukavemetinden göstermektedir.